74A31E45-8117-4381-8B42-B4130BD1082B (kopia)90A8E569-E3A9-417F-B776-A25A2375051F

Välkommen till EM Sanering AB!

För oss på EM Sanering är det viktigt att du som kund känner dig trygg och bekväm med våra tjänster. Vi anpassar oss efter era behov när som helst på dygnet. Vi ska upplevas som en seriös partner och bedriva verksamheten på ett sådant sätt att högsta kvalié alltid kan levereras. 

Vi bedriver våran verksamhet på flertalet orter i Mälardalen. 

Oavsett tid på dygnet är vi din vän i nöden. 


Välkommen att ringa oss.