Slamsugning

EM Sanering AB hjälper dig att underhålla fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar, pumpgropar och oljeavskiljare. Slamsugningen sker med specialfordon som är anpassade efter dina behov, samt att det är ett effektivt sätt att undvika problem med sammanpackningar och kostsamma översvämningar i dina spill & dagvattensystem. EM Sanering hjälper till både vid akuta tillfällen och förebyggande.

Våra kombibilar är utrustad för att utföra alla typer av jobb inom fastighet, kommuner eller till privatpersoner. Kombibilarna är utrustad med hetvattenpanna, spolsystem med ställbart tryck och pump med hög kapacitet.