Våra policy

Kvalitetspolicy 

Kundservice är en viktig del i vårt arbete. Målet är att vi ska ha nöjda och glada kunder efter utfört arbete. Vi ska upplevas som en seriös partner och bedriva verksamheten på bästa sätt med högsta kvalitén. Vi ser efter kundens behov, krav och förväntingar för en långvarig kundrelation. Samt att vi följer gällande lagar och förordningar. 
Vi på EM Sanering AB jobbar aktivt med att förbättra kundservicen för att kunna minimera risken för eventuella klagomål. 

Miljöpolicy 

Miljön är en viktig del för oss på EM Sanering AB, vi skall se till att bidra till en långsiktig utveckling genom att använda våra transportfordon, maskiner och kemikalier på ett sådant sätt att minsta miljöbelastning uppnår. Vi ställer även hårda krav på våra leverantörer och dess produkter/ tjänster är acceptabla ur miljösynpunk. Vi planerar våra körningar så gott som det går för att minsta miljöpåverkan uppnår. Vi följer de lagar och förordningar inom miljöområdet. 

Arbetsmiljöpolicy

EM Sanering AB eftersträvar att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ohälsosam inverkan på medarbetarna och andra människors hälsa förebyggs. Anställda ska ges möjligheter till variation, socialkontakt och samarbete med andra i företaget. Vi ser till att den anställde har möjligheter till utveckling inom det personliga och yrkesmässiga området.