Fasadtvätt


Genom att du som fastighetsägare/ägare av huset underhåller fasaderna regelbundet kommer du förlänga livslängden och husets värde och trivsel ökar.
Vi på EM Sanering tvättar fasaderna med anpassat tryck, vattenmängd och kemikalier efter ytan på fasaden. 

För mer information kontakta oss.