Avloppsspolning


Har ni redan fått stopp i avloppet? Eller har du upptäckt att det börjar klucka/ rinna dåligt när du spolar? Du kan vara lugn, vi hjälper dig! 

Bristande underhåll är en av dom vanligaste orsakerna till att ett stopp uppstår.
Med moderna och effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda, kan vi hjälpa till med dom flesta olika typers underhållsspolning i dag- och spillvattenledningar i mark & fastighet.

Genom att du som fastighetsägare underhållsspolar dina avloppsledningar med rätta intervaller, minimerar du risken för akuta avloppsstopp som kan leda till översvämning med vattenskador som följd.