Högtrycksspolning

Har ni redan fått stopp i avloppet eller har du upptäckt att det börjar rinna dåligt, hör kluckande ljud från avloppet när du spolar?

Du kan vara lugn, vi hjälper dig!

Vi högtrycksspolar avloppen med vanligt vatten och ett kraftigt vattenflöde som dras fram i ledningen. Avlagringar lossnar av kraften och transporteras sedan bort med vattenflödet. Genom att du som fastighetsägare eller ägare av huset underhåller dina avlopp. Kan du enkelt och smidigt förlänga livslängden och spara mer pengar. Vi rekommenderar att du underhåller avloppen minst vart femte år. Genom att göra en stamsspolning. För att undvika dyra och onödiga skador dina ledningar, stammar eller rör. Ett enkelt sätt att kolla skicket på dina ledningar är att stoppa ner en inspektionskamera. Där man kan upptäcka olika föremål, beläggningar, sprickor och mycket mer!