Rörinspektion

Med den senaste inspektionsutrustningen kan vi hjälpa er att inspektera olika typer av ledningar. Vi utför inspektioner både i mark och i fastigheter. Självklart högtrycksspolar vi ledningarna innan vi påbörjar rörinspektionen eftersom man då lättare ser rörväggen och kan bedömma ledningens skick. 

I och med att man gör en rörinspektion kan man upptäcka sprickor, förskjutningar, stenar, rötter och mycket mer.

Inspektionen spelas in på USB samt att vi skriver protokoll efter inspektionen där vi antecknar relevant information.
Vi är anslutna till STVF.Vid mer information kontakta oss på EM Sanering AB.