Ledningslokalisering

Ledningslokalisering är ett effektivt sätt att använda sig av för att kartlägga fastighetens rörledningar samtidigt som man minimererar risken för kostsamma ingrepp skall göras helt i onödan. 

Ledningslokalisering är lämpligt att använda sig av både vid punktinsatser och vid kartläggning av fastighetens rörsystem.