Stamrensning


Dåligt flöde, kluckande ljud eller illaluktande ur rören? Då är det dax att lyfta på luren och ringa oss på EM Sanering, och boka in en stamrensning! Bristande underhåll är ofta orsaken till igentäppta avloppstammar. Pga. att vi i dagens samhälle förbrukar mer kemikalier i kombination med lägre temperaturer på varmvattnet så täpper avloppen igen snabbare än förr. För att undvika kostsamma olyckor rekommenderar vi på EM Sanering att du vart femte år gör en stamsspolning av dina fastigheter. En regelbunden rengörning återfår stammarnas normala funktion och livslängden förlängs.

EM Sanering AB bär synliga företagslegitimation.
Efter utfört uppdrag redovisar vi vårt arbete och rapporeterar vid aktuella avvikelser.

Kontakta oss för mer information.